anvae-sandrom-shakhesninitoni.com

انواع سندروم بارداری

اولین بار ابن سینا در کتاب خود به نام قانون به وجود مجموعه ای از نشانه ها و علاءم ویژه در برخی بیماران اشاره نموده است. در علم پزشکی و روانشناسی به آمیزه ای از علائم و نشانه هایی که از اختلالی خاص باشد سندرم می‌گویند.
hafte-15-shakhesninitoni.com

هفته پانزدهم بارداری

در هفته پانزدهم بارداری جنین شما به اندازه یک پرتقال است و وزنی در حدود یک تخم مرغ دارد. نشانه های ظاهری بارداری کم کم در شما مشخص می‌شود
dard-zayeman-shakhesninitoni.com

تسکین درد زایمان

امروز برای زایمان طبیعی راحتتر، تجهیزات و روش ها نوینی ابداع شده است، که می توان زایمان طبیعی راحتی برای مادران فراهم کند. روش های زایمان بی درد و همچنین تکنیک های موثر برای داشتن زایمان طبیعی راحتتر در مراکز درمانی به مادران باردار آموزش داده می شود.